Parksepa sotsiaalmaja soojustustööd

Tellija Võru Vallavalitsus